chữa bệnh

04/05/2024

10 điểm đổi mới trong Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khoá XV, Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi […]