Câu lạc bộ Mầm Chồi Lá

12/05/2024

Câu lạc bộ tình nguyện Mầm Chồi Lá của Trường Đại học Võ Trường Toản

Ngày 14/04/2024 vừa qua, Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện Mầm Chồi Lá đã tổ chức buổi thiện nguyện “Một nụ cười bằng mười thang thuốc […]