Cảm tình Đoàn

21/04/2024

Đoàn trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn cho sinh viên ngày 17/03/2024

Hướng đến kỉ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh […]