BLLsvĐT

08/06/2024

Ban liên lạc sinh viên Đồng Tháp – Cuộc thi tìm hiểu kiến thức Y khoa

Ngày 19/05/2024, cuộc thi tìm hiểu kiến thức Y khoa với chủ đề “Trau dồi kiến thức – Vững bước tương lai” do Ban liên lạc […]