AI

06/05/2024

“AI” – Cơ hội hay thách thức?

      Trí tuệ nhân tạo (AI) là một lĩnh vực của khoa học máy tính mà mục tiêu chính là tạo ra các máy […]
01/05/2024

Cách sử dụng Gamma AI tạo slide thuyết trình tự động

Cách sử dụng Gamma AI có thể giúp bạn tạo slide thuyết trình tự động nhanh chóng và tiện lợi. Trong bài viết này, tôi sẽ […]