TIN TỨC - SỰ KIỆN

08/07/2024

Buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp “Đánh dấu sự trưởng thành của sinh viên”

06/07/2024

Lễ Kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Cán bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Võ Trường Toản đợt tháng 7/2024

02/07/2024

Lễ Kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Sinh viên 1 trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Võ Trường Toản tháng 7/2024

01/07/2024

Hướng dẫn thí sinh tự do lập tài khoản đăng ký xét đại học 2024

29/06/2024

Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh hệ Liên thông trình độ Đại học năm 2024

29/06/2024

Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh văn bằng thứ 2 đại học

Sự kiện sắp diễn ra

    THÔNG BÁO

    TUYÊN TRUYỀN

    Đoàn Trường VTTU

    Công Đoàn VTTU

    ĐƠN VỊ HỢP TÁC