TIN TỨC - SỰ KIỆN

16/04/2024

Hoạt động quyên góp Sách và Trang thiết bị đọc Sách với chủ đề “Sách quý tặng bạn”

16/04/2024

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Võ Trường Toản và Nexus Overseas Services Kota PVT. LTD., India

02/04/2024

TUYỂN SINH 2024 – Tìm hiểu ngành Dược học tại VTTU!

26/03/2024

Giải chạy việt dã “VTTU – WE ARE ONE” (Chúng ta là một) lần I, năm 2024

24/03/2024

Khai mạc Hội thao VTTU 2024

23/03/2024

TUYỂN SINH 2024 – Tìm hiểu các ngành đào tạo thuộc khối ngành kinh tế tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Sự kiện sắp diễn ra

Hoạt động VTTU

  Hội nghị - Hội thảo

  Các cuộc thi

  THÔNG BÁO

  TUYÊN TRUYỀN

  Nhà Trường

  Đảng Bộ VTTU

  ĐƠN VỊ HỢP TÁC