Tin tức – Sự kiện của Công đoàn

18/01/2024

Lế kết nạp đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Đại học Võ Trường Toản

Chiều ngày 16/01/2024 vừa qua, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Võ Trường Toản đã diễn ra Lế kết nạp đoàn viên Công đoàn đối […]
21/12/2023

Đại hội Công đoàn Trường Đại học Võ Trường Toản Lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 20/12/2023, Công đoàn Trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức Đại hội Công đoàn Trường Đại học Võ Trường Toản lần thứ nhất, […]
11/11/2023

Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028           Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, […]