Ngành đào tạo

29/03/2024

Răng – Hàm – Mặt

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Răng – Hàm – Mặt là gì? Ngành Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt (RHM) được đánh giá là ngành học […]
09/03/2023

Y khoa

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Y khoa là gì?           Ngành Y khoa là ngành học đào tạo bác sĩ đa khoa, tập trung vào kỹ […]
09/03/2023

Dược học

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Dược học là gì?           Ngành Dược học được phát triển dựa trên nhiều ngành khoa học khác nhau, trong đó […]
09/03/2023

Quản trị kinh doanh

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Quản trị kinh doanh là gì? Quản trị kinh doanh là việc thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh. Bao […]
09/03/2023

Kế toán

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Kế toán là gì?           Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông […]
09/03/2023

Tài chính – Ngân hàng

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Tài chính – Ngân hàng là gì?      Tài chính – Ngân hàng là một ngành học liên quan đến tất […]
09/03/2023

Thương mại điện tử

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Thương mại điện tử là gì?           Thương mại điện tử là ngành học thuộc khối ngành kinh tế, đó là […]
09/03/2023

Kinh doanh quốc tế

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Kinh doanh quốc tế là gì?           Kinh doanh quốc tế bao gồm các hoạt động kinh doanh thương mại giữa […]
09/03/2023

Luật

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Luật là gì? Luật là một ngành khoa học pháp lý nghiên cứu về pháp luật và thực tiễn pháp lý […]
09/03/2023

Quản lý nhà nước

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Quản lý nhà nước là gì? Ngành quản lý nhà nước là một ngành học về những thủ tục hành chính […]
09/03/2023

Công nghệ thông tin (Kỹ sư)

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Kỹ sư Công nghệ thông tinlà gì? Kỹ sư Công nghệ thông tin là những người có hiểu biết chuyên sâu […]
09/03/2023

Công nghệ thông tin (Cử nhân)

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Công nghệ thông tin là gì? Công nghệ thông tin (CNTT) là ngành kỹ thuật sử dụng máy tính, phần mềm […]