Bài viết

18/02/2017

Quy định về thực tập lâm sàng đối với chương trình đào tạo ngành Dược học

Thứ bảy, 18 Tháng 2 2017 11:13 Quy định về thực tập lâm sàng đối với chương trình đào tạo ngành Dược học. Chi tiết file […]
06/12/2016

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định sử dụng hộp thư điện tử tại Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
05/12/2016

Quy định sử dụng Hộp thư điện tử (Email)

File đính kèm Quy định sử dụng Hộp thư điện tử (Email)
03/11/2016

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định bảo mật thông tin đối với cán bộ, giảng viên tại Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
22/10/2016

KHUNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Thứ bảy, 22 Tháng 10 2016 22:40 Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên về “khung điểm đánh […]
21/10/2016

Lễ tuyên thệ sinh viên y khoa năm học 2016 – 2017

20/10/2016

Khai giảng năm học 2016 – 2017

19/10/2016

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 10/2016

15/10/2016

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
13/10/2016

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
26/09/2016

Quyết định về việc điều chỉnh Quy chế tổ chức kiểm tra và đánh giá học phần áp dụng cho sinh viên được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thuộc Trường Đại học Võ Trường Toản

Thứ hai, 26 Tháng 9 2016 21:05Chi tiết file đính kèm./. File đính kèm QD422-DHVTT-DT-CTSV
09/05/2016

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Gửi toàn thể sinh viên, Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế […]