Bài viết

15/01/2018

Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2018

27/11/2017

Thông báo về tiêu chí xét cấp học bổng vượt khó cho sinh viên năm học 2017 – 2018

Thứ hai, 27 Tháng 11 2017 08:38 THÔNG BÁO Về tiêu chí xét cấp học bổng vượt khó cho sinh viên năm học 2017 – 2018 Căn cứ Quyết định […]
24/11/2017

Quy trình xét cấp học bổng cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Gửi sinh viên, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên về “Quy trình xét cấp học bổng cho […]
24/11/2017

Quy trình xét cấp học bổng cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Thứ sáu, 24 Tháng 11 2017 15:26Gửi sinh viên, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên về “Quy […]
17/11/2017

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 11/2017

20/10/2017

Khai giảng năm học 2017 – 2018

13/10/2017

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2017 – 2018

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
10/10/2017

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
06/10/2017

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
17/03/2017

Văn hóa học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Chi tiết trong file đính kèm. File đính kèm ban-hanh-kem-theo-qd-quy-tac-van-hoa-hoc-tap-va-ren-luyenvttu-10032017
17/03/2017

Văn hóa học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Thứ sáu, 17 Tháng 3 2017 09:20Chi tiết trong file đính kèm./. File đính kèm ban-hanh-kem-theo-qd-quy-tac-van-hoa-hoc-tap-va-ren-luyenvttu-10032017
07/03/2017

Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực tập lâm sàng sinh viên đã vắng hoặc dự kiến vắng

Thứ ba, 07 Tháng 3 2017 07:26 Gửi sinh viên, Phòng Đào tạo và CTSV thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi […]