Bài viết

01/07/2019

Năm học 2016 – 2017

13/12/2018

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy định về đối sánh chất lượng giáo dục

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
26/10/2018

Khai giảng năm học 2018 – 2019

24/10/2018

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy định về hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
24/10/2018

Lễ tuyên thệ sinh viên y khoa năm học 2018 – 2019

20/10/2018

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 10/2018

17/10/2018

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
13/10/2018

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018-2019

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
02/10/2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017 – 2018

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
21/04/2018

V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
21/04/2018

V/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
01/04/2018

Ngày hội văn nghệ 30/4/2018