Bài viết

03/01/2020

V/v thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

     Xem thông tin chi tiết: Công văn Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768QLCL – KĐCLGD
25/12/2019

Lễ tuyên thệ sinh viên y khoa năm học 2019 – 2020

13/11/2019

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật cho hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong tại Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
06/11/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Sổ tay chất lượng Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết tại link bên dưới: Quyết định Sổ tay chất lượng Trường Đại học Võ Trường Toản
27/10/2019

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 10/2019

28/09/2019

THÔNG BÁO Về việc triển khai Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
12/09/2019

Ngày hội sinh viên 2019

10/09/2019

Khai giảng năm học 2019 – 2020

31/08/2019

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
16/08/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học và các bên có liên quan của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
01/07/2019

Năm học 2018 – 2019

01/07/2019

Năm học 2017 – 2018