Bài viết

10/08/2021

Dự thảo Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Đại học Võ Trường Toản giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030

Trường Đại học Võ Trường Toản kính đề nghịlãnh đạo các đơn vị trực thuộc, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên,sinh viên và các […]
03/08/2021

Năm học 2020 – 2021

Cam kết chất lượng giáo dục Chất lượng giáo dục thực tế Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục+ Thông tin Cơ sở vật chất+ […]
03/04/2021

Đề án tuyển sinh năm 2021

13/03/2021

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 3/2021

01/12/2020

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2020-2021

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
12/11/2020

Năm học 2019 – 2020

20/10/2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chính sách chất lượng của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
20/10/2020

Khai giảng năm học 2020 – 2021

10/10/2020

Lễ tuyên thệ sinh viên y khoa năm học 2020 – 2021

23/09/2020

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2019 – 2020

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
29/06/2020

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 6/2020

17/05/2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đối sánh chất lượng giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 503/QĐ-ĐHVTT- KT&KĐCL ngày 12/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây