Bài viết

13/01/2022

Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 660/QĐ-ĐHVTT ngày 29/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu […]
21/12/2021

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
21/12/2021

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện công khai của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
21/12/2021

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
02/12/2021

Quy định tạm thời về đánh giá chuyên đề, đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Quyết định số 476/QĐ-ĐHVTT, ngày 19/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành Quy định tạm thời về đánh giá […]
19/11/2021

Thông báo quy định đối với sinh viên xin tạm dừng học và bảo lưu kết quả học tập

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo đến sinh viên các quy định liên quan đến việc sinh viên xin tạm dừng học và bảo lưu kết quả học […]
09/10/2021

Thông báo Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Võ Trường Toản áp dụng đối với các khóa tuyển sinh sau ngày 03 tháng 5 năm 2021

Chào sinh viên,Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên kính gửi Quyết định số 458/QĐ-ĐHVTT ngày 22/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban […]
01/10/2021

Hướng dẫn đổi mã tra cứu

File đính kèm Tài liệu hướng dẫn đổi mã tra cứu
30/09/2021

Hướng dẫn sử dụng Hộp thư điện tử (Email)

File đính kèm Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hộp thư sinh viên (Email)
29/08/2021

Tăng cường công tác tuyên truyền hưởng ứng Tháng cao điểm an toàn giao thông, tháng 9/2021

Hưởng ứng “Tháng cao điểm an toàn giao thông, tháng 9/2021” Nguồn: https://dangcongsan.vn Gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số […]
17/08/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN – HỖ TRỢ 400 PHẦN QUÀ CHO SINH VIÊN TRONG MÙA DỊCH COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại Khu vực phía Nam trong đó có thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, nơi […]
13/08/2021

Hướng dẫn đổi mật khẩu Hộp thư điện tử (Email)

Thực hiện theo link hướng dẫn: hướng dẫn đổi mật khẩu email