Bài viết

12/09/2019

Ngày hội sinh viên 2019

10/09/2019

Khai giảng năm học 2019 – 2020

31/08/2019

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

         Xem thông tin chi tiết: Tại đây
16/08/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học và các bên có liên quan của Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
01/07/2019

Năm học 2018 – 2019

01/07/2019

Năm học 2017 – 2018

01/07/2019

Năm học 2016 – 2017

13/12/2018

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy định về đối sánh chất lượng giáo dục

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
26/10/2018

Khai giảng năm học 2018 – 2019

24/10/2018

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy định về hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Võ Trường Toản

     Xem thông tin chi tiết: Tại đây
24/10/2018

Lễ tuyên thệ sinh viên y khoa năm học 2018 – 2019

20/10/2018

Lễ phát bằng tốt nghiệp tháng 10/2018