Bài viết

14/03/2023

Ban Giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG TS. Dương Đăng Khoa Email: ddkhoa@vttu.edu.vn Điện thoại: 02933.953.200 PHÓ HIỆU TRƯỞNG TTND.PGS.TS.BS. Trương Văn Việt Email: tvviet@vttu.edu.vn Điện thoại: 02933.953.200 PHÓ HIỆU TRƯỞNG […]
14/03/2023

Thông điệp từ Nhà trường

 THÔNG ĐIỆP TỪ NHÀ TRƯỜNG “Hãy làm giàu tri thức của bạn, hãy góp sức xây dựng tương lai từ những viên gạch đầu tiên bạn […]
14/03/2023

Tên trường và Biểu tượng

Ý NGHĨA TÊN TRƯỜNG          Mẫu hình “Thành phố Đại học” đang vươn mình phát triển nơi vùng đất chín rồng vô cùng vinh dự và […]
14/03/2023

Mô hình thành phố đại học

 MÔ HÌNH THÀNH PHỐ ĐẠI HỌC          Trường Đại học Võ Trường Toản là nơi: Nuôi dưỡng những ước mơ thành hiện thực. Nơi tuổi trẻ […]
14/03/2023

Triết lý giáo dục

14/03/2023

Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH          Sứ mệnh hoạt động của Trường Đại học Võ Trường Toản là đưa vào ứng dụng mẫu hình “Thành phố Đại học” có […]
14/03/2023

Lịch sử hình thành

         Tên trường (theo quyết định thành lập): Tiếng Việt: Trường Đại học Võ Trường Toản Tiếng Anh: Vo Truong Toan University          Cơ quan chủ […]
09/03/2023

Y khoa

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Y khoa là gì?           Ngành Y khoa là ngành học đào tạo bác sĩ đa khoa, tập trung vào kỹ […]
09/03/2023

Dược học

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Dược học là gì?           Ngành Dược học được phát triển dựa trên nhiều ngành khoa học khác nhau, trong đó […]
09/03/2023

Quản trị kinh doanh

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Quản trị kinh doanh là gì? Quản trị kinh doanh là việc thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh. Bao […]
09/03/2023

Kế toán

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Kế toán là gì?           Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông […]
09/03/2023

Tài chính – Ngân hàng

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH HỌC Tài chính – Ngân hàng là gì?      Tài chính – Ngân hàng là một ngành học liên quan đến tất […]