Trang chủ Tuyển Sinh Thông báo tuyển sinh đại học, hệ chính quy năm 2017
Thông báo tuyển sinh đại học, hệ chính quy năm 2017

vttu102015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo về việc tuyển sinh đại học, hệ chính quy năm 2017. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng đại học trong hệ thống văn bằng quốc gia. Nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh trong cả nước.

II. NGÀNH TUYỂN

Ngành tuyển

Mã ngành

Học phí/Học kỳ

Tổ hợp xét tuyển/Mã tổ hợp

Hình thức xét tuyển

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Y đa khoa
(Bác sĩ đa khoa)

52720101

28.050.000 đồng

(1) Toán - Sinh - Hóa(B00)

(2) Toán - Sinh - Tiếng Anh(D08)

(3) Toán - Sinh - Lý(A02)

(4) Toán - Sinh -Văn(B03)

Áp dụng đồng thời cả 02 phương thức:

- Phương thức 1

- Phương thức 3

(Thí sinh chọn 1 trong 2 phương thức trên để tham gia xét tuyển)

Dược học
(Dược sĩ đại học)

52720401

19.450.000 đồng

(1) Toán - Hóa - Sinh (B00)

(2) Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07)

(3) Toán - Hóa - Lý (A00)

(4) Toán - Hóa - Văn (C02)

Áp dụng đồng thời cả 02 phương thức:

- Phương thức 1

- Phương thức 2

(Thí sinh chọn 1 trong 2 phương thức trên để tham gia xét tuyển)

Quản trị kinh doanh

52340101

4.725.000 đồng

(1) Toán - Lý - Hóa (A00)

(2) Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)

(3) Toán - Văn - Tiếng Anh (D01)

(4) Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07)

Kế toán

52340301

Tài chính –
Ngân hàng

52340201

Văn học

52220330

4.725.000 đồng

(1) Văn - Sử - Địa (C00)

(2) Văn - Sử - Tiếng Anh (D14)

(3) Văn - Toán - Tiếng Anh (D01)

(4) Văn - Địa - Tiếng Anh (D15)

III. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

1. Phương thức 1: Áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh

- Phương thức 1 là phương thức xét tuyển chỉ dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017.

- Điều kiện xét tuyển: thí sinh có điểm xét tuyển đạt tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng).

- Cách thức làm hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Xét tuyển đợt 1 thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí đăng ký xét tuyển theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH,CĐ 2017

Tại “Mục 21”: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học; cao đẳng

- Các nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên trừ trên xuống dưới (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất).

- Thí sinh đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các trường thì nguyện vọng đó sẽ không được nhập vào hệ thống phần mềm để trường xét tuyển.

- Tổng số nguyện vọng (bắt buộc phải ghi): 4

Thứ tự nguyện vọng ưu tiên 

Mã trường (chữ in hoa)

Mã ngành /Nhóm ngành

Tên ngành /Nhóm ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

1

VTT

52720101

Y đa khoa

B00

2

VTT

52720401

Dược học

D07

3

VTT

52340101

Quản trị kinh doanh

A00

4

VTT

52340201

Tài chính – Ngân hàng

A01

2. Phương thức 2: Áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh, trừ ngành Y đa khoa 

Trường Đại học Võ Trường Toản xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT ở lớp 12 của thí sinh, theo đó điểm xét tuyển là điểm trung bình chung của 03 môn học dùng để xét tuyển.

CongThuc

* Điểm TBCN: Điểm trung bình cả năm

- Điểm xét tuyển từ 6,0 trở lên: đủ điều kiện xét tuyển đại học, hệ chính quy.

- Cách thức làm hồ sơ đăng ký xét tuyển:

a) Đơn đăng ký xét tuyển (thí sinh có thể tải mẫu đăng ký được đính kèm tại cuối trang hoặc nhận mẫu trực tiếp tại phòng Đào tạo và Công tác sinh viên);

b) Học bạ (bản sao có chứng thực);

c) Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực);

d) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

e) Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc THBT) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có chứng thực). Đối với trường hợp thí sinh chưa có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời thì thí sinh vui lòng liên hệ bộ phận Tuyển sinh, điện thoại số (0711) 3953 666 - (0711) 3953 222 để được hướng dẫn thủ tục xét tuyển;

f) Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển;

g) Lệ phí xét tuyển: theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến phòng Đào tạo và Công tác sinh viên – Trường Đại học Võ Trường Toản.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: từ ngày 15/04/2017 đến ngày 15/05/2017.

3. Phương thức 3: Chỉ áp dụng đối với ngành Y đa khoa

- Phương thức 3 là phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia 2017 kết hợp xét kết quả học tập ở cấp THPT (hoặc THBT) và bài thi đánh giá năng lực chuyên môn của Trường Đại học Võ Trường Toản.

- Điều kiện sơ tuyển: thí sinh có tổng số điểm thi THPT quốc gia 2017 sau khi cộng điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng đạt tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Võ Trường Toản đồng thời không thấp hơn tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có kết quả đạt đối với bài thi đánh giá năng lực chuyên môn do Trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức.

Bài thi đánh giá năng lực chuyên môn do Trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức:

Nội dung bài thi: Anh văn

Hình thức thi: Trắc nghiệm

Thời gian thi: 90 phút

Số lượng câu hỏi: 60 câu

- Điều kiện trúng tuyển: xét theo thứ tự từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu cần tuyển đối với các thí sinh có điểm trung bình cả năm ở lớp 10, lớp 11 và lớp 12 các môn tương ứng với 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển không nhỏ hơn 7,0 (theo thang điểm 10). Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển đối với thí sinh có điểm thi THPT quốc gia môn thi Sinh học cao hơn. Thí sinh sử dụng tổ hợp nào để làm tổ hợp xét điều kiện sơ tuyển thì Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng tổ hợp đó để xét điều kiện trúng tuyển.

- Cách thức làm hồ sơ đăng ký xét tuyển:

a) Đơn đăng ký xét tuyển và tham dự bài thi đánh giá năng lực chuyên môn (thí sinh có thể tải mẫu đăng ký được đính kèm tại cuối trang hoặc nhận mẫu trực tiếp tại phòng Đào tạo và Công tác sinh viên);

b) Học bạ (bản sao có chứng thực);

c) Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực);

d) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

e) Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc THBT) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có chứng thực). Đối với trường hợp thí sinh chưa có Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc THBT) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời thì thí sinh vui lòng liên hệ bộ phận Tuyển sinh, điện thoại số (0711) 3953 666 - (0711) 3953 222 để được hướng dẫn thủ tục xét tuyển;

f) Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển;

g) Lệ phí xét tuyển và dự thi đánh giá năng lực chuyên môn: theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển: thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến phòng Đào tạo và Công tác sinh viên – Trường Đại học Võ Trường Toản.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: từ ngày ra thông báo đến ngày 31/07/2017.

- Ngày thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào ngành Y đa khoa, Trường Đại học Võ Trường Toản: dự kiến ngày 08/08/2017.

→ Lưu ý: Tùy tình hình thực tế nhà trường sẽ tổ chức các đợt tuyển sinh trong năm và có thông tin điều chỉnh về thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của từng phương thức cho phù hợp. Để nắm bắt thông tin kịp thời thí sinh cần cập nhật thường xuyên các thông tin tuyển sinh được đăng tải công khai trên cổng thông tin của nhà trường thông qua website: www.vttu.edu.vn

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin chi tiết thí sinh và phụ huynh vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Võ Trường Toản

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

Website: www.vttu.edu.vn Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Điện thoại liên hệ: (0293) 3953 666 - (0293) 3953 222 - (0293) 3953 201 - (0293) 3953 080

 
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Tư vấn viên 1 - (0293) 3953 222
Tư vấn viên 2 - (0293) 3953 666
Tư vấn viên 3 - (0293) 3953 201
Tư vấn viên 4 - (0293) 3953 080
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ
THÔNG TIN TUYỂN SINH
Khảo sát
Bạn biết đến Trường Đại học Võ Trường Toản từ nguồn thông tin nào?
 
Đang online: 40 - Hôm nay: 879 - Hôm qua: 7350 - Tuần này: 17555 - Tháng này: 109243 - Tổng cộng: 24687162
IP của bạn: 54.162.159.33 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: