Trang chủ Tổ Chức Trung Tâm TT Truyền thông và CNPM

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Trung tâm Truyền thông và Công nghệ phần mềm thành lập theo Quyết định số 66A/QĐ-HĐQT-TC ngày 16 tháng 05 năm 2011 của Hội đồng quản trị Trường Đại học Võ Trường Toản về việc sáp nhập Trung tâm Truyền thông và Đối ngoại và Trung tâm công nghệ phần mềm và Quản trị hệ thống mạng.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Truyền thông và Công nghệ phần mềm thực hiện theo Quyết định số 269/QĐ-HĐQT-TC về việc thành lập Trung tâm Truyền thông và Đối ngoại và Quyết định số 16/QĐ-HĐQT-TC về việc thành lập Trung tâm công nghệ phần mềm và Quản trị hệ thống mạng.

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ ĐỐI NGOẠI

CHỨC NĂNG

Trung tâm thực hiện chức năng truyền thông, quan hệ công chúng và quảng bá thương hiệu của Trường Đại học Võ Trường Toản nhằm tạo nên sự phát triển hợp tác, thu hút các nguồn lực cho việc phát triển của Trường Đại học Võ Trường Toản, góp phần phát triển nguồn nhân lực các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

NHIỆM VỤ

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Trường Đại học Võ Trường Toản· cho· cán bộ, giảng· viên,· sinh· viên· trong· và ngoài trường;

- Tham gia tổ chức các sự kiện, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thương hiệu Trường Đại học Võ Trường Toản với xã hội;

- Khai thác các dịch vụ về truyền thông, quan hệ công chúng.

- Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về Trường Đại học Võ Trường Toản, thực hiện công tác cựu sinh viên;

- Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống tài liệu, thông tin, hiện vật về truyền thống của Trường Đại học Võ Trường Toản;

- Phối hợp tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ truyền thông, quan hệ công chúng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường Đại học Võ Trường Toản theo yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản phân công.

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQT-TC ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Võ Trường Toản.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

- Triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin và mạng máy tính; nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm các phần mềm dùng chung trong toàn trường; thu thập, xử lý các thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu của trường;

- Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của trường và kinh doanh theo quy định của Nhà nước;

- Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai ứng dụng các thành·tựu về Công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu của trường;

- Quản trị hệ thống mạng của trường;

- Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường.

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Địa chỉ:· Tầng 01 - Khu hành chính - Trường Đại học Võ Trường Toản

Quốc lộ 1A. Tân Phú Thạnh. Châu Thành A. Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3953 080

 
Đang online: 62 - Hôm nay: 2805 - Hôm qua: 4172 - Tuần này: 6977 - Tháng này: 104097 - Tổng cộng: 29050700
IP của bạn: 3.237.200.21 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: