Trang chủ Tổ Chức Trung Tâm TT QLNC Khoa Học & Hợp tác QT
Trung tâm QLNC Khoa Học & Hợp tác QT

 

 

GIỚI THIỆU

Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học-  Hợp tác quốc tế được thành lập theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT-TC ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Hội đồng quản trị Trường Đại học Võ Trường Toản.

1. Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện quản lý chất lượng giáo dục trong lĩnh vực khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, tổ chức triển khai các đề tài khoa học, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế và đảm bảo chất lượng, thanh tra giám sát công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

1. Làm đầu mối xây dựng chiến lược khoa học công nghệ của nhà trường; Xây dựng quy chế hoạt động khoa học công nghệ;

2. Triển khai, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy chế cũng như quản lý cơ sở dữ liệu của các nghiên cứu khoa học do nhà trường chủ trì, quản lý;

3. Phối hợp với các phòng ban chức năng để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác khoa học công nghệ;

4. Chủ trì việc tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học công nghệ hàng năm, sinh hoạt khoa học, thông tin khoa học công nghệ thường kỳ, đột xuất nhằm đáp ứng thông tin về khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực quản lý của nhà trường;

5. Tổ chức truyền thông thông tin, quản lý việc công bố kết quả khoa học công nghệ của nhà trường;

6. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án hợp tác với nước ngoài. Phát triển các quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ và sinh viên, tranh thủ các nguồn tài trợ;

7. Quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Trường trong cộng đồng các trường đại học quốc tế;

8. Phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện các thủ tục về hợp tác liên kết đào tạo quốc tế;

9. Quản lý các hoạt động của Trường có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để quản lý cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên nước ngoài đang công tác và học tập tại Trường;

10. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban Giám hiệu làm việc với các đối tác nước ngoài. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Trường với các đối tác nước ngoài và theo dõi việc thực hiện các nội dung đã ký kết;

11. Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác của Trường đi thăm và làm việc với các đối tác nước ngoài và các đoàn của nước ngoài đến thăm và làm việc với Trường;

12. Xây dựng và điều phối kế hoạch nghiên cứu cũng như hợp tác hàng năm;

13. Biên soạn, cung cấp tài liệu về Trường bằng các thứ tiếng nước ngoài;

14. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế. Thực hiện kịp thời, đầy đủ báo cáo công tác báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu;

15. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị; Thực hiện các công việc theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Võ Trường Toản.

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ
THÔNG TIN CHUNG
Đang online: 38 - Hôm nay: 4204 - Hôm qua: 4008 - Tuần này: 23086 - Tháng này: 120206 - Tổng cộng: 29066809
IP của bạn: 3.230.119.106 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: