Trang chủ Tổ Chức Phòng - Ban Phòng Quản lý đào tạo
Phòng Quản lý đào tạo

Phòng Quản lý đào tạo được thành lập theo Quyết định số 251/QĐ-HĐQT-TC ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Hội đồng quản trị Trường Đại học Võ Trường Toản.

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong thực hiện quản lý, tổ chức đào tạo và các hình thức bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn của Nhà trường; quản lý và tổ chức công tác khảo thí của Trường.

2. Nhiệm vụ:.

a) Công tác quản lý đào tạo

- Xây dựng kế hoạch học tập, chương trình đào tạo, mở ngành mới, hình thức đào tạo mới:

+ Phối hợp với các khoa thực hiện xây dựng, rà soát và cập nhật chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần.

+ Quản lý công tác biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; rà soát, kiểm tra chương trình, tài liệu, giáo trình,… của các khoa.

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo theo năm học, khóa học; xây dựng thời khóa biểu theo học kỳ cho các ngành đào tạo.

+ Phối hợp với các khoa xây dựng đề án mở ngành đào tạo, bổ sung hình thức đào tạo mới phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Nhà trường và xã hội.

+ Phối hợp với các khoa tổ chức đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học.

- Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy, học tập:

+ Chủ trì xây dựng, điều chỉnh quy chế học vụ và các văn bản khác liên quan đến công tác đào tạo của Trường; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập,… theo quy định hiện hành.

+ Điều phối kế hoạch đào tạo hàng năm; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập đã ban hành và điều chỉnh kịp thời khi có tình huống phát sinh đảm bảo khoa học, đúng tiến độ.

+ Quản lý, kiểm tra hoạt động giảng dạy của giảng viên trên giảng đường, thực hành, thực tập trong phòng thí nghiệm và tại các cơ sở thực hành; quản lý công tác mời giảng của Trường.

+ Theo dõi khối lượng giảng dạy, thống kê giờ giảng dạy cho cán bộ, giảng viên và cán bộ mời giảng theo quy định; phối hợp với các đơn vị có liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, quản lý định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy, chất lượng học tập của sinh viên và mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao động đối với nguồn nhân lực do Trường đào tạo.

+ Quản lý về hoạt động của phần mềm quản lý đào tạo; đề xuất cập nhật và nâng cấp phần mềm khi cần thiết.

+ Đầu mối phối hợp với các đơn vị thực hiện liên kết, hợp tác đào tạo, hỗ trợ giữa Trường với các doanh nghiệp, địa phương và các trường đại học, cao đẳng khác.

+ Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giáo vụ, cố vấn học tập và chịu trách nhiệm trong công tác tư vấn, giải đáp ý kiến của sinh viên liên quan đến tổ chức đào tạo.

+ Chủ trì trong công tác quản lý kết quả học tập, công nhận kết quả học tập, tổ chức rà soát các điều kiện trình Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học, bảo lưu kết quả tuyển sinh, xét chuyển khóa, chuyển hệ, chuyển trường, xuất cảnh và bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên.

+ Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản có liên quan đến công tác đào tạo, cấp mã số sinh viên, cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên.

+ Quản lý và lưu trữ các văn bản liên quan đến công tác quản lý đào tạo.

+ Nghiên cứu và đề xuất việc phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập trong Trường.

+ Tư vấn cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về công tác đào tạo của Trường.

b) Công tác khảo thí

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy về công tác khảo thí.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học.

- Giám sát quy trình và thực hiện các hoạt động về khảo thí trong Nhà trường.

- Tổ chức các kỳ thi theo quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Nhà trường.

- Đầu mối tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi học phần; tư vấn, quản lý, cung cấp và đánh giá toàn bộ đề thi học phần cho các chương trình đào tạo tại Trường.

- Chủ trì xây dựng và quản lý sử dụng phần mềm khảo thí; đề xuất cải tiến, nâng cấp phần mềm khi cần thiết.

- Thẩm định tính chính xác của công tác chấm thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm thi các học phần trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần và qua sự phản ánh của sinh viên.

c) Công tác khác

- Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Thực hiện công tác công khai đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Địa chỉ:· Tầng trệt Khu hành chính - Trường Đại học Võ Trường Toản

Quốc lộ 1A. Tân Phú Thạnh. Châu Thành A. Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3953 159 - (0293) 3953 494

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG TIN CHUNG
Đang online: 47 - Hôm nay: 3781 - Hôm qua: 3644 - Tuần này: 15629 - Tháng này: 30663 - Tổng cộng: 33188309
IP của bạn: 44.200.145.223 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: