Trang chủ Tổ Chức Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Hội đồng Khoa học và Đào tạo

HOI_DONG_KHOA_HOC

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

I. Cố vấn Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Võ Trường Toản

PGS.TS. Trần Thị Trung Chiến - Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

II. Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Võ Trường Toản

TS. Dương Đăng Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản.

III. Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Võ Trường Toản

TS. Hoàng Kim Thoa - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Võ Trường Toản.

Thầy thuốc nhân dân.PGS.TS.BS. Trương Văn Việt - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản.

TS.DS. Lê Ngọc Kính - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản.

NGƯT. PGS.TS. Nguyễn Văn Trình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản.

ThS.NCS. Hồ Nhật Mai Trâm - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản.

ThS.NCS. Lê Thị Kim Loan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản.

TS.BS. Mai Nguyệt Thu Hồng - Trưởng Khoa Y Trường Đại học Võ Trường Toản

ThS.BS. Huỳnh Thanh Phong - Phó Trưởng Khoa Y Trường Đại học Võ Trường Toản

ThS.NCS. Phạm Thanh Dược - Phó Trưởng Khoa Khoa học cơ bản Trường Đại học Võ Trường Toản

ThS.DS. Lê Vinh Bảo Châu - Phó Trưởng Khoa Dược Trường Đại học Võ Trường Toản

ThS. Lý Huỳnh - Phó Trưởng Khoa Kinh tế Trường Đại học Võ Trường Toản

CN. Nguyễn Minh Sáng - Phó Trưởng Khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh Trường Đại học Võ Trường Toản

ThS.BS Nguyễn Tuấn Cảnh - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế Trường Đại học Võ Trường Toản

ThS. Hồ Quốc Mạnh - Giám đốc Trung tâm Thiết kế, Truyền thông và Công nghệ phần mềm Trường Đại học Võ Trường Toản

BSCK1. Nguyễn Thị Thu Sen - Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản

PGS.TS.BS Phan Đăng - Giảng viên Khoa Y Trường Đại học Võ Trường Toản

TS.DS. Hà Hồi - Giảng viên Khoa Dược Trường Đại học Võ Trường Toản

TS.DS. Bành Như Cương - Giảng viên Khoa Dược Trường Đại học Võ Trường Toản

TS. Võ Trọng Đường - Giảng viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Võ Trường Toản

TS. Huỳnh Tấn Hưng - Giảng viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Võ Trường Toản

IV. Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Võ Trường Toản

ThS. Nguyễn Nhược Diệp - Phó Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Võ Trường Toản.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC TIỂU BAN CỦA

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

A. TIỂU BAN KHỐI KINH TẾ VÀ CƠ BẢN

I. Trưởng tiểu ban

NGƯT.PGS.TS . Nguyễn Văn Trình - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản

II. Thành viên

TS. Hoàng Kim Thoa - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Võ Trường Toản.

ThS.NCS. Hồ Nhật Mai Trâm - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản.

ThS.NCS. Lê Thị Kim Loan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản.

ThS.NCS. Phạm Thanh Dược - Phó Trưởng Khoa Khoa học cơ bản Trường Đại học Võ Trường Toản

CN. Nguyễn Minh Sáng - Phó Trưởng Khoa Giáo dục quốc phòng và An ninh Trường Đại học Võ Trường Toản

ThS. Hồ Quốc Mạnh - Giám đốc Trung tâm Thiết kế, Truyền thông và Công nghệ phần mềm Trường Đại học Võ Trường Toản

TS. Võ Trọng Đường - Giảng viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Võ Trường Toản

TS. Huỳnh Tấn Hưng - Giảng viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Võ Trường Toản

III. Thư ký

ThS. Lý Huỳnh - Phó Trưởng Khoa Kinh tế Trường Đại học Võ Trường Toản

B. TIỂU BAN KHỐI KHOA Y

I. Trưởng tiểu ban

Thầy thuốc nhân·dân.PGS.TS.BS. Trương Văn Việt - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản.

II. Thành viên

TS.BS Mai Nguyệt Thu Hồng - Trưởng Khoa Y Trường Đại học Võ Trường Toản

BSCK1. Nguyễn Thị Thu Sen - Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản

PGS.TS.BS Phan Đăng - Giảng viên Khoa Y Trường Đại học Võ Trường Toản

ThS.BS Nguyễn Tuấn Cảnh - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế Trường Đại học Võ Trường Toản

III. Thư ký

ThS.BS. Huỳnh Thanh Phong - Phó Trưởng Khoa Y Trường Đại học Võ Trường Toản

C. TIỂU BAN KHỐI DƯỢC HỌC

I. Trưởng tiểu ban

TS.DS. Lê Ngọc Kính - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản.

II. Thành viên

ThS. Nguyễn Nhược Diệp - Phó Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Võ Trường Toản.

TS.DS. Hà Hồi - Giảng viên Khoa Dược Trường Đại học Võ Trường Toản

TS.DS. Bành Như Cương - Giảng viên Khoa Dược Trường Đại học Võ Trườn

III. Thư ký

ThS.DS. Lê Vinh Bảo Châu - Phó Trưởng Khoa Dược Trường Đại học Võ Trường Toản

 
Đang online: 32 - Hôm nay: 445 - Hôm qua: 5691 - Tuần này: 17814 - Tháng này: 112048 - Tổng cộng: 30921397
IP của bạn: 107.21.85.250 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: