Trang chủ Tổ Chức Các khoa đào tạo Khoa Khoa học cơ bản


KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT-TC-HC ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Hội đồng Quản trị Trường Đại học Võ Trường Toản, là đơn vị trực thuộc của Trường Đại học Võ Trường Toản.

TIÊU CHÍ

Trang bị kiến thức nền tảng và khoa học cơ bản cho sinh viên Đại học Võ Trường Toản. Những kiến thức này phải vừa đảm bảo một nền tảng kiến thức chung vững chắc, vừa phải tạo nên những lợi thế tích cực để sinh viên của trường khi tốt nghiệp có thể dễ dàng tìm được việc làm ổn định, có thu nhập cao.

NHIỆM VỤ

Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cử nhân hệ chính quy với 02 chuyên ngành: Cử nhân Văn học (Ngữ văn) và Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Cử nhân Anh văn). Bên cạnh 02 chuyên ngành đào tạo trên, Khoa còn phụ trách giảng dạy các môn học đại cương của tất cả các ngành đào tạo: các môn học khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, Anh văn, các môn kỹ năng mềm và đảm nhiệm công tác hợp tác quốc tế của trường.

CHỨC NĂNG

- Quản lý cán bộ giảng viên và sinh viên theo học chương trình thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và một phần kiến thức thuộc khối ngành cơ sở.

- Thực hiện việc quản lý đào tạo và chịu trách nhiệm chương trình giảng dạy đối với các ngành và các môn do khoa phụ trách.

- Chịu trách nhiệm theo dõi quá trình dạy và học, lịch dạy và học của giảng viên và sinh viên thuộc khoa quản lý.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học cơ bản, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình đào tạo.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ của khoa.

- Quản lý sinh viên do khoa phụ trách về các mặt học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức theo đúng Quy chế đánh giá rèn luyện học sinh, sinh viên và các Quy chế khác của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp cùng với Đoàn trường, các phòng, khoa, và các đơn vị khác tổ chức thực hiện các hoạt động mang tính chất tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao và các hoạt động khác do Trường phụ trách.

- Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị thuộc trường xây dựng Trường Đại học Võ Trường Toản ngày càng lớn mạnh; gắn kết với cộng đồng xã hội, nhà tuyển dụng, các đơn vị và cá nhân trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao uy tín, vị trí của Trường Đại học Võ Trường Toản.

- Quản lý và sử dụng an toàn, có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật thuộc phạm vi Khoa phụ trách.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ theo quy định của Ban Giám hiệu.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo nhà Trường.


KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Địa chỉ: Tầng 03 – Khu Hành chính – Trường Đại học Võ Trường Toản

Quốc lộ 1A. Tân Phú Thạnh. Châu Thành A. Hậu Giang

Điện thoại: (0293) 3504 353

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ
THÔNG TIN CHUNG
Đang online: 45 - Hôm nay: 3030 - Hôm qua: 4172 - Tuần này: 7202 - Tháng này: 104322 - Tổng cộng: 29050925
IP của bạn: 3.237.200.21 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: