best replica rolex submariner watch 2022!
 Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021
Trang chủ Tin tức - Sự kiện Tin Tức Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021
WEB

THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh trình độ đại học, hệ chính quy năm 2021

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học, hệ chính quy năm 2021 như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ MÃ TRƯỜNG

- Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh trình độ đại học, hệ chính quy trên phạm vi cả nước và nước ngoài.

- Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam) thỏa điều kiện dự tuyển theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mã trường: VTT

II. NGÀNH TUYỂN SINH, CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN VÀ HỌC BỔNG

2.1. Ngành tuyển sinh

- Tên ngành, mã ngành:

Tên ngành

Y khoa

(Bác sĩ y khoa)

Dược học

(Dược sĩ)

Quản trị

kinh doanh

Tài chính – Ngân hàng

Kế toán

Mã ngành

7720101

7720201

7340101

7340201

7340301

- Chỉ tiêu dự kiến:

Tên ngành

Y khoa

(Bác sĩ y khoa)

Dược học

(Dược sĩ)

Quản trị

kinh doanh

Tài chính – Ngân hàng

Kế toán

Chỉ tiêu xét theo kết quả thi THPT (dự kiến)

150

5

20

20

10

Chỉ tiêu xét theo phương thức khác (dự kiến)

475

25

80

80

40


- Mã tổ hợp xét tuyển tương ứng tổ hợp môn xét tuyển:

B00:Toán-Sinh-Hóa       B03: Toán-Sinh-Văn
A02:Toán-Sinh-Lý D08: Toán-Sinh-Anh (Tiếng Anh)
B00:Toán-Hóa-Sinh
C02: Toán-Hóa-Văn
A00: Toán-Hóa-Lý                 D07: Toán-Hóa-Anh (Tiếng Anh)
A00: Toán-Lý-Hóa D01: Toán-Văn-Anh (Tiếng Anh)
A01: Toán-Lý-Anh(Tiếng Anh)                         D07: Toán-Hóa-Anh (Tiếng Anh)

- Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho ngành tuyển sinh:

Tên ngành

Y khoa

(Bác sĩ y khoa)

Dược học

(Dược sĩ)

Quản trị

kinh doanh

Tài chính – Ngân hàng

Kế toán

Tổ hợp

xét tuyển

Toán-Sinh-Hóa

Toán-Sinh-Lý

Toán-Sinh-Văn

Toán-Sinh-Anh

Toán-Hóa-Sinh

Toán-Hóa-Lý

Toán-Hóa-Văn

Toán-Hóa-Anh

Toán-Lý-Hóa

Toán-Lý-Anh

Toán-Văn-Anh

Toán-Hóa-Anh

- Học phí, học bổng:

Tên ngành

Y khoa

(Bác sĩ y khoa)

Dược học

(Dược sĩ)

Quản trị

kinh doanh

Tài chính – Ngân hàng

Kế toán

  Học phí*

30.750.000

đồng/học kỳ

21.250.000

đồng/học kỳ

5.250.000

đồng/học kỳ

  Học bổng**

Tặng học bổng

4.000.000 đồng/thí sinh

Tặng học bổng

2.000.000 đồng/thí sinh

(*) Một năm học, Trường Đại học Võ Trường Toản thu học phí 02 (hai) học kỳ. Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ.

(**) Năm học 2021-2022, thí sinh được nhận ngay 01 (một) suất học bổng có giá trị từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng/thí sinh như đã nêu trên khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 16h00 ngày 25/07/2021 đến 16h ngày 26/09/2021 và hoàn thành thủ tục nhập học theo thời gian quy định trên Giấy báo triệu tập thí sinh trúng tuyển của Trường Đại học Võ Trường Toản (số lượng học bổng không giới hạn).

2.2. Chính sách cộng điểm ưu tiên

- Trường Đại học Võ Trường Toản áp dụng chính sách cộng điểm ưu tiên theo đối tượng, cộng điểm ưu tiên theo khu vực, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển dựa trên Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT.

III. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp trong một ngành là như nhau. Nhà trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, Hội đồng Tuyển sinh Trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển trong cùng khối ngành hoặc giữa các phương thức trong cùng một ngành và thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nhằm phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng Tuyển sinh Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và hồ sơ đăng ký nhập học của thí sinh cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu cần tuyển. Các thông tin tuyển sinh được đăng tải công khai trên website của trường (www.vttu.edu.vn). Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển các ngành tại Trường Đại học Võ Trường Toản có thể xét tuyển theo 1 trong 5 phương thức hoặc có thể đăng ký xét tuyển đồng thời cùng lúc nhiều phương thức ở cùng 1 ngành để tăng cơ hội trúng tuyển.

3.1. Phương thức 1

Phương thức 1 là phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia. Nhà trường áp dụng phương thức 1 xét tuyển các ngành Y khoa (bác sĩ y khoa), Dược học (dược sĩ), Quản trị kinh doanh (cử nhân), Tài chính - Ngân hàng (cử nhân) và Kế toán (cử nhân) đối với các thí sinh có đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Võ Trường Toản và có điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Điểm xét tuyển: là tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên (ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng nếu có). Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) thí sinh được sử dụng điểm thi của năm 2021 hoặc các năm trước để xét tuyển.

Thời gian và hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh thực hiện theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo mỗi tỉnh/thành quy định.

Lưu ý đối với thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển (đợt 1) tại Trường Đại học Võ Trường Toản:

Trường hợp thí sinh có sử dụng ít nhất 1 môn dùng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét tuyển (các môn còn lại thuộc cùng 1 tổ hợp sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia các năm trước): thí sinh cần hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển theo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nộp hồ sơ xét tuyển theo mục IV về Trường Đại học Võ Trường Toản trước 16h00 ngày 26/09/2021.

Trường hợp thí sinh sử dụng cả 3 môn (thuộc cùng 1 tổ hợp) của điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo mục IV trực tiếp tại Trường Đại học Võ Trường Toản trước 16h00 ngày 26/09/2021.

3.2. Phương thức 2

Phương thức 2 là phương thức xét tuyển dựa trên điểm học bạ ở cấp THPT hoặc xếp loại học lực lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT. Nhà trường áp dụng phương thức 2 xét tuyển cho các ngành Y khoa (bác sĩ y khoa), Dược học (dược sĩ), Quản trị kinh doanh (cử nhân), Tài chính - Ngân hàng (cử nhân) và Kế toán (cử nhân).

- Điều kiện nhận hồ sơ và xét trúng tuyển đầu vào:

+ Đối với ngành Y khoa (bác sĩ y khoa) ngành Dược học (dược sĩ) khi các thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

+ Đối với ngành Quản trị kinh doanh (cử nhân), Tài chính - Ngân hàng (cử nhân) và Kế toán (cử nhân) khi các thí sinh đạt điểm xét tuyển từ 18,0 điểm trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn học thuộc tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng (nếu có) và được làm tròn đến một chữ số thập phân. Trong đó, điểm môn học sử dụng để xét tuyển là điểm trung bình môn học cả năm hoặc trung bình 2 học kỳ hoặc trung bình 5 học kỳ hoặc từng học kỳ (HK1 hoặc HK2).

Thời gian và hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản (Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hotline: 08.1875.3636) hoặc đăng ký trực tuyến tại website www.vttu.edu.vn trước 16h00 ngày 26/09/2021.

3.3. Phương thức 3

Phương thức 3 là phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia với điểm học bạ THPT. Nhà trường áp dụng phương thức 3 xét tuyển cho ngành Y khoa (bác sĩ y khoa) và Dược học (dược sĩ). Điểm xét tuyển là tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên nếu có (điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng). Theo đó, trong 3 môn xét tuyển thuộc cùng 1 tổ hợp, thí sinh được đăng ký chọn một (hoặc hai) môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) kết hợp với hai (hoặc một) môn còn lại sử dụng điểm học bạ THPT để xét tuyển.

- Điều kiện nhận hồ sơ và xét trúng tuyển đầu vào (thí sinh cần thỏa cả 2 tiêu chí sau đây):

Tiêu chí 1 (đối với môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia): điểm một môn thi (hoặc điểm trung bình cộng hai môn thi) sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) để xét tuyển của thí sinh tối thiểu bằng với điểm trung bình cộng tổ hợp các bài thi/môn thi theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Tiêu chí 2 (đối với môn sử dụng điểm học bạ THPT): điểm trung bình cộng hai môn (hoặc điểm một môn) sử dụng điểm học bạ THPT để xét tuyển của thí sinh tối thiểu cần đạt từ 8,0 trở lên.

Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) thí sinh được sử dụng điểm thi của năm 2021 hoặc các năm trước để xét tuyển; điểm học bạ THPT của môn học (môn xét tuyển) sử dụng để xét tuyển là điểm trung bình môn học cả năm hoặc từng học kỳ (HK1 hoặc HK2).

Thời gian và hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản (Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hotline: 08.1875.3636) hoặc đăng ký trực tuyến tại website www.vttu.edu.vn trước 16h00 ngày 26/09/2021.

- Lưu ý: Trường hợp thí sinh có sử dụng ít nhất 1 môn dùng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét tuyển, bên cạnh việc nộp hồ sơ tại Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản, thí sinh cần hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển theo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.4. Phương thức 4

Phương thức 4 là phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường áp dụng phương thức 4 xét tuyển cho các ngành Y khoa (bác sĩ y khoa) và Dược học (dược sĩ). Mức điểm xét trúng tuyển đầu vào do Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường quy định.

- Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển (thí sinh cần đạt 1 trong 2 tiêu chí sau đây): Thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc thí sinh có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Thời gian và hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản (Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hotline: 08.1875.3636) hoặc đăng ký trực tuyến tại website www.vttu.edu.vn trước 16h00 ngày 26/09/2021.

- Lưu ý: Bên cạnh việc nộp hồ sơ tại Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản, thí sinh cần đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

3.5. Phương thức 5

Phương thức 5 là phương thức xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển. Nhà trường áp dụng phương thức 5 xét tuyển cho các ngành Y khoa (bác sĩ y khoa), Dược học (dược sĩ), Quản trị kinh doanh (cử nhân), Tài chính - Ngân hàng (cử nhân) và Kế toán (cử nhân). Tùy thuộc vào điều kiện thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển, Hội đồng Tuyển sinh sẽ xem xét xếp ngành học theo hướng dẫn và quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều kiện nhận hồ sơ và xét tuyển thẳng: Khi thí sinh thuộc 1 trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT.

- Điều kiện nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển: Khi thí sinh thuộc 1 trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT.

Thời gian, hình thức và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: do các Sở Giáo dục và Đào tạo mỗi tỉnh/thành quy định. Riêng các thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT sẽ nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản (Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hotline: 08.1875.3636).

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Võ Trường Toản gồm:

(1) Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

(2) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước (bản sao có chứng thực);

(3) Sổ hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực);

(4) Học bạ cấp THPT (bản sao có chứng thực);

(5) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có chứng thực);

(6) Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT năm 2021 (bản sao có chứng thực);

(7) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

(8) Thí sinh xét tuyển theo phương thức 4, nộp phiếu báo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (bản sao có chứng thực);

(9) Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng. Thí sinh có thể nộp lệ phí qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc chuyển khoản qua ngân hàng qua tên tài khoản là TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN (ghi chính xác tên chủ tài khoản), số tài khoản 0111.000.303.273 tại Ngân hàng Vietcombank - CN Cần Thơ (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Cần Thơ). Thí sinh cần ghi đầy đủ nội dung khi chuyển khoản gồm: Họ tên thí sinh, số chứng minh dân nhân hoặc thẻ căn cước, ngành xét tuyển, số điện thoại liên hệ.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin chi tiết thí sinh và phụ huynh vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản

Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

Website: www.vttu.edu.vn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hotline: 08.1875.3636

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG TIN CHUNG
Đang online: 41 - Hôm nay: 1676 - Hôm qua: 4529 - Tuần này: 28388 - Tháng này: 65196 - Tổng cộng: 31833134
IP của bạn: 3.239.4.127 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: