Trang chủ Thông báo Thông tin Tuyên truyền Tăng cường công tác tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2022 tại Trường Đại học Võ Trường Toản
Tăng cường công tác tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2022 tại Trường Đại học Võ Trường Toản

Thực hiện Công văn số 3016/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7. (file đính kèm)

PhongChongMuaBanNguoi

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật và sự nguy hại của tội phạm mua bán người Trường Đại học Võ Trường Toản tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

- Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 3 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

+ Mua bán người theo quy định tại Điều 119, Điều 120 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

+  Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác.

+ Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác hoặc để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

+ Cưỡng bức người khác thưc hiện một trong các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này.

+ Môi giới để người khác thực hiện một trong các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này.

+ Trả thù, đe dọa trả thù nạn nhân, người làm chứng, người tố giác, người tố cáo, người thân thích của họ hoặc người ngăn chặn hành vi quy định tại Điều này.

+ Lợi dụng hoạt động phòng, chống mua bán người để trục lợi, thực hiện các hành vi trái pháp luật.

+ Cản trở việc tố giác, tố cáo, khai báo và xử lý hành vi quy định tại Điều này.

+ Kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nạn nhân.

+ Tiết lộ thông tin về nạn nhân khi chưa có sự đồng ý của họ hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân.

+ Giả mạo là nạn nhân.

+ Hành vi khác vi phạm các quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.

- Chính sách của Nhà nước về phòng, chống mua bán người:

+ Phòng, chống mua bán người là nội dung của chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và được kết hợp với thực hiện các chương trình khác về phát triển kinh tế - xã hội.

+ Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia, hợp tác, tai trợ cho hoạt động phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân; khuyến khích cá nhân, tổ chức trong nước thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật

+ Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống mua bán người; bảo đảm chế độ chính sách đối với người tham gia phòng, chống mua bán người bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản theo quy định của pháp luật.

+ Hằng năm, Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống mua bán người. 

Trường Đại học Võ Trường Toản tăng cường thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trong Nhà Trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức hiểu biết về pháp luật của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của Nhà trường./.

Tập tin đính kèm
 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG TIN CHUNG
Đang online: 33 - Hôm nay: 1674 - Hôm qua: 2931 - Tuần này: 4605 - Tháng này: 120538 - Tổng cộng: 33144530
IP của bạn: 3.238.113.236 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: