Trang chủ Tài chính - Ngân hàng
Tài Chính - Ngân Hàng
TCNH_DH-VTTU-2015-2
    nganh dao tao - moi

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

Chương trình cử nhân Tài chính ngân hàng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên ngành ngân hàng và những kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; trang bị kiến thức nền tảng về quản trị, marketing, kế toán để hình thành nên các chiến lược khả thi giúp cho các ngân hàng, công ty/doanh nghiệp đạt những mục tiêu hoạt động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Sinh viên có năng lực tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính khác như công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, các quỹ đầu tư tài chính, và dự án đầu tư.

- Rèn luyện cho sinh viên khả năng vận dụng các kiến thức đã được trang bị vào việc giải quyết các vấn đề trong nghiệp vụ công tác với tư duy chiến lược và sáng tạo.

- Trang bị cho sinh viên trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh, năng lực ngoại ngữ thương mại và năng lực công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành.

Kỹ năng

- Đào tạo sinh viên có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành và có khả năng thích ứng cao với môi trường làm việc liên tục thay đổi.

- Rèn luyện cho sinh viên có tác phong nghề nghiệp, có kỹ năng học tập suốt đời, khả năng tự nghiên cứu, khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường đa văn hóa và bối cảnh toàn cầu hóa; có sức khỏe, đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm công dân.

- Đào tạo sinh viên có năng lực làm việc trong các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty, tổng công ty, các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu; có năng lực học sau đại học ngành tài chính ngân hàng và các ngành có liên quan.

Thái độ

- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; có ý thức kỷ luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

- Có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

V trí làm vic ca người hc sau khi tt nghip

- Chuyên viên các bộ phận tại ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại.

- Chuyên viên phân tích và tư vấn: có khả năng làm việc tại các công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp; có thể đảm nhận công việc phân tích và tư vấn về tài chính; có triển vọng trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn về tài chính.

- Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân và làm chủ khởi nghiệp sáng tạo.

- Nghiên cứu viên và giảng viên: có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục Cao đẳng, Đại học, Trung học chuyên nghiệp, và các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc như tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến tài chính; giảng dạy.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, tiếp tục học tập nâng cao trình độ sau đại học ngành Tài chính ngân hàng và các ngành kinh tế khác tại cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Trình độ ngoại ngữ và tin học

- Trình độ ngoại ngữ: ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn hoặc các chứng chỉ tương đương theo quy định của Nhà trường.

- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành.

Chuẩn đầu ra

Khi hoàn thành chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng trình độ đại học, người học nắm vững các kiến thức, có những kỹ năng và thể hiện được mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân như sau:

Kiến thc:

Khi kiến thc giáo dc đại cương

- Khái quát hóa chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước; chính sách quốc phòng toàn dân và các vấn đề cơ bản của pháp luật.

- Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị và tin học để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

Khi kiến thc cơ s ngành

- Hiểu biết những những nguyên lý kinh tế để phân tích và giải thích được các hiện tượng kinh tế.

- Vận dụng luật, các chính sách tài chính, tiền tệ và các chính sách liên quan đến các hoạt động kinh doanh.

- Có kiến thức cơ bản về thống kê, toán ứng dụng trong kinh doanh, và các công cụ phân tích định lượng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Khi kiến thc chuyên ngành

- Có kiến thức một cách hệ thống trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, và các văn bản pháp quy có liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

- Kiến thức về nguyên lý hoạt động kinh doanh trong ngân hàng và các nghiệp vụ của ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại.

- Kiến thức về cách thức quản trị hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong môi trường hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

- Hiểu biết và nhận diện rủi ro trong hoạt động tài chính doanh nghiệp.

K năng:

K năng cng

- Giải quyết các vấn đề kinh tế nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng theo đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện và giám sát các nghiệp vụ huy động vốn và cho vay trong ngân hàng.

- Xây dựng quan hệ với khách hàng.

- Thu thập, phân tích, và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của ngân hàng.

- Phân tích, giám sát và quản lý hoạt động ngân hàng.

- Tự học hỏi và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.

K năng mm

- Kỹ năng làm việc nhóm: thành lập, lãnh đạo, tổ chức được các hoạt động và phát triển nhóm; làm việc chuyên môn được trong nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp: có chiến lược giao tiếp, biết cách tổ chức giao tiếp, giao tiếp được bằng văn bản, đa truyền thông, và đồ họa; và thuyết trình và thu hút trong giao tiếp.

- Kỹ năng tư duy hệ thống: lập luận vấn đề logic, có hệ thống, ở phạm vi toàn cục; biết được sự tương tác giữa các vấn đề và sắp xếp được các vấn đề theo thứ tự ưu tiên cần giải quyết/xử lý.

- Tố chất và kỹ năng cá nhân: suy xét, tư duy sáng tạo; nghiên cứu, khám phá kiến thức và kỹ năng mới; đề xuất sáng kiến và sẵn sàng chấp nhận rủi ro; có tính kiên trì và linh hoạt trong công việc; có năng lực nhận biết kiến thức, kỹ năng và thái độ của người khác; tự học, học suốt đời và làm việc độc lập; làm việc có kế hoạch, phân bổ công việc hợp lý, biết cách quản lý thời gian, và có kế hoạch phát triển nghề nghiệp của mình.

- Kỹ năng ngoại ngữ và tin học: giao tiếp, đọc hiểu được các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng anh; sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point) và một số phần mềm kế toán; sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giao tiếp và thu thập thông tin cho học tập và nghiên cứu.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Năng lực tự chủ

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp tài chính, ngân hàng đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi đối với sự thay đổi, sẵn sàng làm việc độc lập, làm việc với người khác, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm, biết công nhận thành quả của người khác, biết chấp nhận thất bại và rút kinh nghiệm.

- Tự học tập tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật.

- Có khả năng lập kế hoạch và điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; biết đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

Trách nhiệm

- Có phẩm chất chính trị: chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; quan điểm chính trị vững vàng, biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể – tổ chức và quốc gia.

- Có phẩm chất đạo đức cá nhân: có bản lĩnh, tự tin, nhiệt tình, đam mê nghề nghiệp; Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: trung thực, trách nhiệm, tin cậy, tỉ mỉ, nguyên tắc, hành xử chuyên nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các quy định đặc thù của nghề nghiệp; luôn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong công việc và ứng xử hàng ngày tạo một phong cách làm việc chuyên nghiệp.

- Có phẩm chất đạo đức xã hội: có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng; biết trân trọng các giá trị đạo đức xã hội, các dân tộc; biết nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân đối với xã hội; tư cách, tác phong đúng đắn, chuẩn mực trong quan hệ xã hội; và biết phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức.

Ngân hàng thường được coi là hệ tuần hoàn vốn của nền kinh tế từng quốc gia và toàn cầu. Chính do vai trò quan trọng của ngân hàng đối với nền kinh tế, nhất là kinh tế thị trường mà ngân hàng ngày càng trở nên thiết yếu. Nó vừa nắm cán cân, vừa quyết định sự thành bại của một nền kinh tế, đồng thời mang lại một khoản thu nhập khá cao cho những người lao động trong ngành.

Tìm việc làm ngân hàng, bạn có cơ hội phát triển óc suy đoán và sự nhạy bén. Nếu bạn có năng lực đặc biệt về tài chính và yêu thích lĩnh vực này, ngân hàng sẽ là môi trường hoạt động lý tưởng cho bạn. Hiện tại, có rất nhiều nghề “hot” trong ngành tài chính như: Chuyên gia phân tích tài chính; Môi giới chứng khoán; Giao dịch viên chứng khoán; Quản lý tài chính; Đại diện nhà tài trợ; Phân tích đánh giá bất động sản…

Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp của Tài chính – Ngân hàng

Nhu cầu tuyển dụng của ngành tài chính rất cao. Theo kết quả đánh giá các chỉ số nhân lực của Công ty Tư vấn Navigos, chỉ tính riêng quý 2/2007, nhu cầu nhân lực kế toán, tài chính ngân hàng của ngành ngân hàng tăng trên 1.300 người, tăng 383%. Xét về tốc độ gia tăng của thị trường, nguồn nhân lực của ngành ngân hàng chiếm tỉ lệ tăng 57%, tiếp theo là kế toán, tài chính (42%).

Cũng theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng nhân sự cho ngành Ngân hàng đang thiếu khoảng 30.000 người. Lượng “cung” thấp hơn “cầu” quá nhiều đã giúp hầu hết SV ngành Tài chính – Ngân hàng tuy chưa tốt nghiệp nhưng về mặt lý thuyết hoàn toàn có thể tìm việc làm! Thậm chí, nhiều ngân hàng đã có chiến lược thu hút chất xám đối với những SV khá, giỏi đang học năm thứ 3, 4.

Mức thu nhập của ngành tài chính luôn thuộc hàng “top” không chỉ ở nước ta mà cả trên thế giới. Có thể khẳng định rằng ở bất kì một nền kinh tế đang phát triển nào thì mức độ lương bổng và thu nhập của những người làm trong nghề tài chính cũng luôn ở mức độ cao nhất, đặc biệt ở các ngân hàng tuyến Trung ương và ngân hàng có vốn đầu tư của nước ngoài. Ở nước ta, một sinh viên học về tài chính mới ra trường có mức lương thường là 5, 6 triệu; sau đó sẽ tăng lên 10 triệu, 15, 20 triệu… tùy thuộc vào năng lực của bạn.

Ngành tài chính luôn có xu hướng không quá coi trọng “mức độ thâm niên” của người lao động khi quyết định tuyển dụng một vị trí cho công ty. Trong ngành này, tuổi tác hoàn toàn không có ý nghĩa. Làm việc trong ngành tài chính là bạn được tiếp xúc với những vấn đề sôi động nhất của nền kinh tế: thị trường tài chính và tiền tề - chiếc nhiệt kế đo sự lên xuống của nền kinh tế.

Bất cứ sự kiện kinh tế nào cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường này và ngược lại, mọi sự thay đổi của thị trường tài chính tiền tệ như lãi suất, tỉ giá, VN-Index, giá vàng, giá xăng, giá USD… đều tác động các đến các họat động kinh tế khác như đầu tư, ngoại thương… Yếu tố trên khiến cho bạn có cảm giác luôn luôn được ở chính giữa vòng chuyển động của nền kinh tế. Chính vì vậy, ngành tài chính luôn đòi hỏi sự nhạy bén trong suy nghĩ và dứt khoát trong hành động. Vì thế nếu bạn thực sự muốn trau dồi khả năng nhạy bén và độc lập trong công việc của mình hãy đầu quân cho các công ty tài chính.

Một quy luật chung cho sự thành công trong ngành tài chính nói chung và ngành ngân hàng hay bảo hiểm nói riêng đó chính là khả năng tiên đoán và định liệu được trước tương lai. Tất nhiên đây không phải là sự tiên đoán vô căn cứ mà là dựa trên số liệu, sự phân tích, kinh nghiệm. Vì vậy, nếu bạn muốn sở hữu một “bộ óc” biết phân tích và có khả năng tiên liệu mọi chuyện, tham gia vào ngành tài chính là lời khuyên hữu ích nhất. Điều này không những tốt cho “ túi tiền” của bạn mà còn rất có ích trong cuộc sống nữa.

Tương lai của ngành Tài chính – Ngân hàng trong cơ cấu ngành nghề

Ngay từ những hoạt động thương mại cổ đầu tiên trên thế giới, người ta đã có câu nói vui rằng: “ Tiền có thể khiến trái đất quay ngược”. Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của tiền trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tài chính, một ngành nghề liên quan trực tiếp đến tiền tệ, nghiễm nhiên có một vị trí thượng hạng trong thế giới ngành nghề.

Theo kết quả đánh giá các chỉ số nhân lực của Công ty Tư vấn Navigos, chỉ tính riêng quý 2/2007, nhu cầu nhân lực kế toán, tài chính ngân hàng của ngành ngân hàng tăng trên 1.300 người, tăng 383%. Xét về tốc độ gia tăng của thị trường, nguồn nhân lực của ngành ngân hàng chiếm tỉ lệ tăng 57%, tiếp theo là kế toán, tài chính (42%).

Trong tương lai, nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển để hòa nhập cùng kinh tế khu vực và thế giới, kéo theo nhiều doanh nghiệp, công ty, tổ chức tín dụng, bảo hiểm... ra đời và phát triển, nên sau khi tốt nghiệp bạn sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm. Bạn có thể đảm nhận các công việc liên quan đến các lĩnh vực quản trị tài chính - kế toán, kinh doanh tiền tệ, thẩm định dự án, kinh doanh chứng khoán và đầu tư tại các tổ chức tài chính, các công ty kiểm toán, các công ty kinh doanh trong nước và các công ty đa quốc gia. Cụ thể là các vị trí:

- Giám đốc tài chính hoặc chuyên viên tài chính kế toán tại các công ty trong nước, nước ngoài và các công ty đa quốc gia.

- Chuyên viên tư vấn quản lý tài chính, kế toán - kiểm toán tại các công ty kiểm toán quốc tế và trong nước.

- Chuyên gia kinh tế tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp thị trường tài chính.

- Làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp...

Tìm việc làm Tài chính – Ngân hàng là bạn đang bước vào một lĩnh vực đầy tiềm năng phát triển, cùng với mức lương nhiều con số. Dù ở bất cứ thời đại nào, xã hội nào, tài chính luôn là vấn đề đáng được quan tâm nhất và người nắm giữ tài chính luôn là những người quan trọng của xã hội. Với ngành ngân hàng, bạn chủ yếu làm việc trong văn phòng tiện nghi thoải mái. Tùy thuộc vào công việc chuyên môn, họ cũng thường xuyên đi ra ngoài để giao dịch với khách hàng, các đối tác.

Đây là ngành có tính cạnh tranh cao, do đó có nhiều cơ hội thăng tiến. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng vừa là điều kiện thuận lợi để bạn có cơ hội làm việc, vừa là sự thử thách cho những nỗ lực vươn lên của chính bạn và ngân hàng của bạn. Điều này cũng đi kèm với khả năng thăng tiến của bạn.

Trong điều kiện nền kinh tế mở cửa, xu thế hội nhập, tài chính càng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ trong việc theo đuổi đam mê nghề nghiệp. Lĩnh vực tài chính rất rộng, cơ hội tuyển dụng cho bạn là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, lựa chọn làm việc trong ngành tài chính không chỉ là một lựa chọn khôn ngoan, mà còn là lựa chọn của người có bản lĩnh. Đồng tiền luôn có hai mặt, những ngành nghề liên quan đến nó cũng vậy.

Bên cạnh đó, người làm trong ngành ngân hàng cần đặc biệt nhạy cảm với những biến đổi của thị trường, tiền tệ. Những dự đoán của bạn về tình hình tài chính, chứng khoán một cách chính xác có thể mang lại những siêu lợi nhuận cho bạn và ngân hàng. Rộng hơn, bạn đang trực tiếp tạo ra rất nhiều lợi nhuận cho cả nền kinh tế của đất nước.

Những phẩm chất và kỹ năng cần có của một người làm trong lĩnh vực tài chính:

- Giỏi chuyên môn, có thiên hướng giỏi toán, logic, có khả năng suy đoán, phân tích, tổng hợp, hiểu biết và cập nhật liên tục các thông tin về tài chính.

- Xử lý tình huống tốt, nhạy bén với thị trường tài chính và những thay đổi thất thường trong lĩnh vực này.

- Khả năng ngoại ngữ, sử dụng thành thạo ứng dụng văn phòng.

- Quyết đoán, bản lĩnh và độc lập.

- Trung thực và cẩn trọng.

- Có trách nhiệm cao trong công việc.

 
Mua vé máy bay giá rẻ ở đâu ? Gọi 0907 820 888 . đặt vé máy bay tết làm sao ? gọi 0915 699 971 , ve may bay di my, ve may bay di singapore, ve may bay di manila, ve may bay di phu quoc, ve may bay di nha trang, ve may bay di da lat, ve may bay di ha noi, ve may bay di da nang, van ban phap luat vé máy bay đi nha trang giá rẻ , vé máy bay đi hà nội giá rẻ , vé máy bay đi phú quốc giá rẻ , vé máy bay đi đà lạt giá rẻ , vé máy bay đi vinh giá rẻ . vé máy bay đi đà nẵng giá rẻ, vé máy bay đi thanh hóa giá rẻ, đặt vé máy bay tết , vé máy bay đi quy nhơn giá rẻ, luật việt nam , game danh bai vé máy bay đi vinh ,co bac bip , bán textlink , dịch vụ đăng tin , dien dan seo , game dien thoai hay , vé máy bay đi bangkok, rao vat
 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG TIN CHUNG
Khảo sát
Bạn biết đến Trường Đại học Võ Trường Toản từ nguồn thông tin nào?
 
Đang online: 39 - Hôm nay: 940 - Hôm qua: 5440 - Tuần này: 940 - Tháng này: 116873 - Tổng cộng: 33140865
IP của bạn: 3.239.82.142 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: