Trang chủ Quy định - Quy chế Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực tập lâm sàng sinh viên đã vắng hoặc dự kiến vắng
Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực tập lâm sàng sinh viên đã vắng hoặc dự kiến vắng

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-ĐHVTT-KY ngày 06/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản v/v ban hành Quy định về thực tập lâm sàng (áp dụng đối với sinh viên ngành Y đa khoa);

Nay phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên như sau:

Nếu sinh viên có nguyện vọng tham gia lại buổi thực tập mà sinh viên dự kiến vắng hoặc đã vắng thì cần gửi đơn đăng ký đến Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi buổi thực tập đó kết thúc. Do không xét đến lý do vắng mặt vì vậy sinh viên không cần nộp các căn cứ pháp lý để minh chứng lý do bất khả kháng kèm theo đơn đăng ký này.

- Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên chỉ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia lại buổi thực tập đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng thông qua hộp thư điện tử của cá nhân sinh viên do nhà trường đã cấp, gửi đến địa chỉ tiếp nhận là dangkythuctaplamsang_khoay@vttu.edu.vn . Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên sẽ thông báo kết quả thụ lý đến sinh viên trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đăng ký tham gia lại buổi thực tập hợp lệ của sinh viên.

- Trường hợp có lịch trình phù hợp với lịch học chính thức của sinh viên trong học kỳ hiện hành và sinh viên có nhu cầu tham gia lại buổi thực tập đã vắng hoặc dự kiến vắng thì sinh viên phải tự túc kinh phí để đăng ký. Sinh viên cần hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo kết quả.

- Trường hợp không có lịch trình phù hợp với lịch học chính thức của sinh viên trong học kỳ hiện hành thì sinh viên không thể tham gia lại buổi thực tập đã vắng hoặc dự kiến vắng, đồng nghĩa với việc sinh viên không đủ điều kiện tham gia đánh giá kết thúc học phần.

Trân trọng./.

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG TIN CHUNG
Đang online: 34 - Hôm nay: 4011 - Hôm qua: 3644 - Tuần này: 15859 - Tháng này: 30893 - Tổng cộng: 33188539
IP của bạn: 44.200.145.223 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: