Trang chủ Quy định - Quy chế Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh viên đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng
Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh viên đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng

Phòng Đào tạo và CTSV thông báo về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh viên đã vắng hoặc dự kiến vắng đối với học phần thực hành được tổ chức giảng dạy tại phòng thực hành - thí nghiệm thuộc Trường Đại học Võ Trường Toản như sau:

- Nếu sinh viên có nguyện vọng tham gia lại buổi thực hành mà sinh viên dự kiến vắng hoặc đã vắng thì cần gửi đơn đăng ký (mẫu đính kèm) đến phòng Đào tạo và CTSV trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi buổi thực hành đó kết thúc. Do không xét đến lý do vắng mặt vì vậy sinh viên không cần nộp các căn cứ pháp lý để minh chứng lý do bất khả kháng kèm theo đơn đăng ký này.

- Phòng Đào tạo và CTSV chỉ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng thông qua hộp thư điện tử của cá nhân sinh viên do nhà trường đã cấp, gửi đến địa chỉ tiếp nhận là dangkylichhoc_khoay@vttu.edu.vn (nếu là sinh viên thuộc khoa Y) và dangkylichhoc_khoaduoc@vttu.edu.vn (nếu là sinh viên thuộc khoa Dược). Phòng Đào tạo và CTSV sẽ thông báo kết quả thụ lý đến sinh viên trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đăng ký tham gia lại buổi thực hành hợp lệ của sinh viên.

- Trường hợp có lịch trình phù hợp với lịch học chính thức của sinh viên trong học kỳ hiện hành và sinh viên có nhu cầu tham gia lại buổi thực hành đã vắng hoặc dự kiến vắng thì sinh viên phải tự túc kinh phí để đăng ký. Sinh viên cần hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày phòng Đào tạo và CTSV thông báo kết quả.

- Trường hợp không có lịch trình phù hợp với lịch học chính thức của sinh viên trong học kỳ hiện hành thì sinh viên không thể tham gia lại buổi thực hành đã vắng hoặc dự kiến vắng, đồng nghĩa với việc sinh viên không đủ điều kiện tham gia đánh giá kết thúc học phần.

- Thông báo có hiệu lực kể từ ngày phát hành.

 
Đang online: 46 - Hôm nay: 163 - Hôm qua: 4478 - Tuần này: 163 - Tháng này: 89046 - Tổng cộng: 30566817
IP của bạn: 3.236.51.151 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: