Trang chủ Quy định - Quy chế Quy định về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh viên đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng đối với học phần thực hành được tổ chức giảng dạy tại Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm Y Dược
Quy định về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh viên đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng đối với học phần thực hành được tổ chức giảng dạy tại Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm Y Dược

Nội dung quy định về việc tiếp nhận đăng ký tham gia lại buổi thực hành sinh viên đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng đối với học phần thực hành được tổ chức giảng dạy tại Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm Y Dược như sau:

- Trường hợp sinh viên vắng mặt ở buổi thực hành vì lý do khách quan bất khả kháng như thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau, tang gia cần gửi thư xin phép và nội dung đăng ký tham gia lại buổi thực hành đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng đến phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (phòng Đào tạo và CTSV) chậm nhất trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi vắng buổi thực hành hoặc kể từ khi xuất viện. Sinh viên phải nộp kèm các căn cứ pháp lý hợp lệ trong trường hợp này.

- Trường hợp sinh viên vắng mặt ở buổi thực hành không thuộc các trường hợp bất khả kháng nêu trên thì cần gửi thư xin phép và nội dung đăng ký tham gia lại buổi thực hành đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng đến phòng Đào tạo và CTSV trước khi buổi thực hành đó kết thúc. Sinh viên không cần nộp kèm các căn cứ pháp lý hợp lệ trong trường hợp này.

Phòng Đào tạo và CTSV chỉ tiếp nhận thư xin phép vắng học thực hành và nội dung đăng ký tham gia lại buổi thực hành đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng thông qua hộp thư điện tử của cá nhân sinh viên do nhà trường đã cấp, gửi đến địa chỉ tiếp nhận là dangkylichhoc_khoay@vttu.edu.vn (nếu là sinh viên thuộc khoa Y) vàdangkylichhoc_khoaduoc@vttu.edu.vn (nếu là sinh viên thuộc khoa Dược).

Phòng Đào tạo và CTSV sẽ thông báo kết quả thụ lý đến sinh viên trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thư xin phép vắng học thực hành và nội dung đăng ký tham gia lại buổi thực hành hợp lệ của sinh viên.

Phòng Đào tạo và CTSV chỉ giải quyết cho sinh viên đăng ký tham gia lại buổi thực hành đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng nếu có lịch trình phù hợp với lịch học chính thức của sinh viên và sinh viên phải tự túc kinh phí để đăng ký tham gia lại buổi thực hành đã vắng hoặc dự kiến sẽ vắng nếu sinh viên có nhu cầu tham gia lại buổi thực hành. Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong vòng 3 ngày kể từ ngày phòng Đào tạo và CTSV thông báo kết quả.

Trường hợp không có lịch trình phù hợp với lịch học chính thức của sinh viên thì sinh viên không thể tham gia lại buổi thực hành đã vắng (hoặc dự kiến sẽ vắng), đồng nghĩa với việc sinh viên không đủ điều kiện tham gia đánh giá kết thúc học phần.

 
Đang online: 55 - Hôm nay: 1740 - Hôm qua: 5240 - Tuần này: 6980 - Tháng này: 95863 - Tổng cộng: 30573634
IP của bạn: 3.80.3.192 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: