Trang chủ Ngành đào tạo
Ngành đào tạo

1. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Mục tiêu đào tạo

+ Đào tạo các cử nhân quản trị kinh doanh có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược và kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, tạo lập và phát triển doanh nghiệp mới.

+ Có khả năng nghiên cứu, có năng lực tự học để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức để thích ứng với môi trường kinh doanh và tổ chức công việc một cách sáng tạo trong điều kiện hội nhập quốc tế.

+ Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành QTKD tổng hợp có khả năng làm việc ở tất cả các cơ quan, các bộ phận tổ chức điều hành kinh doanh, nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược, hoạt động ngân hàng thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Chuyên ngành kế toán

- Mục tiêu đào tạo

+ Đào tạo cử nhân các ngành kế toán có phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội.

+ Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, những kiến thức chuyên sâu về ngành và chuyên ngành. Trên cơ sở đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp và đáp ứng nhu cầu nhân sự trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi ngày càng cao. Đồng thời giúp sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, tự phát triển, nghiên cứu độc lập cũng như những kỹ năng cần thiết cho người lao động như kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm.

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp và chuyên môn kế toán. Trên cơ sở nắm vững các chế độ tài chính, kế toán do Bộ Tài chính và Nhà nước ban hành, sinh viên có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở mọi loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và am hiểu qui trình công nghệ kế toán.

+ Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán có thể làm công tác kế toán, kiểm toán ở các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước.

3. Chuyên ngành Tài chính ngân hàng

- Mục tiêu đào tạo

+ Đào tạo cử nhân Tài chính Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

+ Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan ngân hàng tài chính trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp.

4. Chuyên ngành quản trị du lịch và lữ hành

- Mục tiêu đào tạo

+ Đào tạo những cử nhân kinh tế có khả năng tổ chức và thực hiện các nghiệp vụ quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp dịch vụ nói riêng. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có khả năng tuyển chọn thông tin, phân tích, ra quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động khởi nghiệp, định hướng dài hạn cũng như các nghiệp vụ kinh doanh ngắn hạn trong các doanh nghiệp dịch vụ nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng và lữ hành…

+ Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành quản trị du lịch có thể làm việc tại các doanh nghiệp (trong nước và nước ngoài) có hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ cũng như tại các cơ quan quản lý chuyên ngành như:

* Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và dịch vụ

* Các viện nghiên cứu

* Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch

* Các trường đào tạo nghiệp vụ du lịch...

5. Chuyên ngành Kinh tế quốc tế

- Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Kinh tế quốc tế nhằm đào tạo sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp với môi trường kinh doanh toàn cầu và các nền văn hóa khác nhau. Mục tiêu cụ thể của chương trình là:

+ Đào tạo kiến thức về kỹ năng kinh doanh trong môi trường quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm các cơ hội và cạnh tranh trên thị trường thế giới, quảng bá thương hiệu toàn cầu.

+ Sinh viên có khả năng đàm phán và giao tiếp với nhiều đối tượng có những nền văn hóa khác nhau;

+ Sinh viên có thể tìm ra các điểm khác biệt và tương đồng giữa các thị trường và tìm cách duy trì sự hiện diện của doanh nghiệp trên các thị trường chủ yếu;

+ Sinh viên nhận biết các cơ hội và các thách thức trong kinh doanh quốc tế;

+ Sinh viên thực hành kỹ năng kinh doanh, kỹ năng làm việc theo nhóm;

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG TIN CHUNG
Đang online: 49 - Hôm nay: 3791 - Hôm qua: 3644 - Tuần này: 15639 - Tháng này: 30673 - Tổng cộng: 33188319
IP của bạn: 44.200.145.223 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: