Trang chủ Giới Thiệu Tôn chỉ và Mục tiêu
Tôn chỉ-Mục tiêu

ton chi

 

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

Tôn chỉ hoạt động của trường là “Đạo đức – Tri thức – Sáng tạo – Phát triển”

Đạo đức: Ở Trường Đại học Võ Trường Toản , cán bộ, giảng viên, sinh viên được rèn luyện, giáo dục trong một môi trường tôn vinh đạo đức, truyền thống dân tộc.

Tri thức: Là tài sản vô giá mà bạn có thể luôn mang theo bên mình và là hành trang vững chắc nhất để mỗi cá nhân bước vào đời. Trường Đại học Võ Trường Toản là môi trường tốt nhất để cán bộ, giảng viên, sinh viên được nghiên cứu, tiếp thu kiến thức và ứng dụng tiến bộ khoa học của thế giới vào thực tiễn cuộc sống.

Sáng tạo: Là đỉnh cao nhất của con đường thu nhận và tái sinh tri thức. Sáng tạo là phương thức phát triển mạnh nhất, nhanh nhất và hứa hẹn nhất. Mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên ở Trường Đại học Võ Trường Toản được khuyến khích sáng tạo tối đa.

Phát triển: Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản sẽ có đủ tri thức, kỹ năng và năng lực cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu dạy và học, phục vụ hội nhập khu vực và thế giới, góp phần đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo đội ngũ kỹ sư, cử nhân có trình độ đại học đảm bảo khả năng ứng dụng, tổ chức quản lý, hoặc tổ chức thực hành tốt các chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành nghề đào tạo.

Đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng đảm bảo khả năng ứng dụng, tổ chức, hoặc thực hành tốt các chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành nghề đào tạo; đồng thời, có thể nâng cao trình độ lên bậc học đại học, sau khi tốt nghiệp và công tác.

Đào tạo đội ngũ công nhân, viên chức có trình độ trung cấp đảm bảo khả năng thực hành tốt các chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành nghề đào tạo; đồng thời, có thể nâng cao trình độ lên bậc học cao đẳng và đại học sau khi tốt nghiệp, hoặc sau khi tốt nghiệp có một thời gian công tác.

 
Đang online: 31 - Hôm nay: 1339 - Hôm qua: 3558 - Tuần này: 11696 - Tháng này: 125896 - Tổng cộng: 29221288
IP của bạn: 18.210.11.249 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: